Matura 2022

MIEJSCE EGZAMINU, WYTYCZNE, WAŻNE INFORMACJE

4.5.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące Egzaminu Maturalnego 2022. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi poniżej.


Matura 2022 przeprowadzona będzie, w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego przy ulicy Hallera 6 w Opolu.


MATURA 2022

Maturzysto Pamiętaj!  

na egzamin maturalny należy wziąć dowód osobisty i czarny długopis oraz dodatkowo na :

  • matematykę – linijkę , cyrkiel, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

  • geografię – linijkę, lupę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

  • chemię – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

  • fizykę – linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

  • historię – lupę.

  • biologię –  linijkę, kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).

  • wiedzę o społeczeństwie–  kalkulator prosty (który posiada tylko funkcje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb).


Do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać ;

! na egzaminy należy stawić się min.30 minut przed wyznaczonym czasem !

 

Ogłoszenie wyników egzaminów pisemnych, po sesji majowej : 05.07.2022r.

SESJA POPRAWKOWA EGZAMINU MATURALNEGO:

  • do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić tylko słuchacz, który nie zdał egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części pisemnej i przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i  jednego dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do egzaminu poprawkowego można przystąpić tylko po złożeniu nowej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.07.2022r.

Egzaminy odbędzie się w terminie: 23.08.2022r. – godz. 9.00.

Ogłoszenie wyników po sesji poprawkowej : 09.09.2022r.

Powodzenia! Zespół "ŻAK" OPOLE