Menu

Kurs - opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

31 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

trwają zapisy na kurs Opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym dziecięcym. Termin rozpoczęcia kursu 17 września 2017 r.

Po ukończeniu Kursu opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, otrzymasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Jedynym wymogiem do wzięcia udziału w szkoleniu jest wykształcenie co najmniej średnie.

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA :

  • Kompetencje opiekuna dziecka
  • Praktyki zawodowe
  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
     

UZYSKANY DOKUMENT:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

     

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych. Osoby chcące uzyskać kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna, a nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, mogą te kwalifikacje zdobyć pod warunkiem odbycia szkoleń zgodnych z programami zatwierdzonymi przez Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 15/2016 zatwierdzającą programy autorstwa Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrowska 278.

 

Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"
ul. Ozimska 4/6
45-057 Opole
tel. 77 441 26 66

 

 

Zobacz także